Home

SAMEN STERKER!

Ook de fanfare heeft dit jaar weer een project aangemeld bij SAMEN STERKER van de Rabobank. Als project hebben we ingediend het foto concert wat we volgend jaar gaan organiseren. Dit wordt een combinatie van foto’s van de fanfare en van het arbeiderskamp en het ambonezenkamp. We leggen op dit moment contacten met de oud inwoners van het ambonezenkamp om ook hun muziek te kunnen laten horen. Het is nog allemaal in een pril stadium, maar het kan uitgroeien tot een mooi bijzonder concert en foto tentoonstelling. Van het dorpsoverleg hebben we hiervoor al subsidie gekregen, maar dat zal zeker niet voldoende zijn dus vandaar de aanvraag bij SAMEN STERKER.

Net zoals voorgaande jaren verdeeld de Rabobank maar liefst 100.000 euro onder de ingezonden projecten. De verdeling vindt plaats aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen van de Rabobank leden.

Ben je lid van de Rabobank of zijn je ouders dat dan ontvangen jullie een persoonlijke stemkaart. Hierop staat aangegeven hoe je kunt stemmen. De stemperiode is van 13 oktober tot en met 23 oktober.

DOE MEE EN STEM.

Cecileafeest 2016

De activiteitencommissie is weer druk in de weer geweest met de organisatie van het Cecileafeest. Dit gaat dit jaar plaatsvinden op 19 november. Om 17:30 beginnen we met een mis in de kerk, aansluitend zal er in MFA Kimpeveld een buffet geserveerd worden en een activiteit plaatsvinden.

De leden van de fanfare, de percussiegroep, de stuband, de ereleden en hun eventuele partners en de jeugdleden kunnen deelnemen aan deze avond. De uitnodigingen voor deze avond zijn inmiddels verstuurd! Opgeven moet voor 1 november en kan tijdens de repetitie of met een envelop in de brievenbus bij Manon (Kemperveldweg 40).

Het beloofd een gezellige en spannende avond te worden, dus zorg dat je erbij bent!

Aankomst Sinterklaas in Tungelroy

Op 27 november komt Sinterklaas weer op bezoek in Tungelroy. Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de muziek tijdens deze gezellige middag weer verzorgd door jeugdorkest ELTURO. Wie zingt er nu niet mee met “Zie ginds komt de stoomboot” en “Zie de maan schijnt door de bomen”!

De sinterklaasmiddag begint om 13:30 in MFA Kimpeveld.